Subsidies

Groendaken hebben alleen maar voordelen. Daarom stellen de meeste Vlaamse gemeenten subsidies ter beschikking voor het installeren van een groendak !
Er kunnen wel verschillen zijn voor particulieren, bedrijven en vzw’s!

Voor up-to-date informatie neemt u het best contact op met uw gemeentelijke groen-, milieu-, of duurzaamheidsambtenaar.

voor meer info kijk op www.premiezoeker.be.

De Vlaamse Gemeenschap heeft al een paar jaar geleden een zgn. Milieuconvenant (nu noemt men die "Samenwerkingsakkoord") ontworpen: de steden en gemeenten kiezen een aantal milieuverbeterende maatregelen waarvoor ze subsidies krijgen die ze naar de burger kunnen toespelen. Eind 2004 waren er meer dan 30 steden en gemeenten die voor dakbegroening hadden gekozen.
Voor dakbegroening liggen de subsidies dikwijls bij 25 euro per m2 (maar ze mogen vanzelfsprekend een bepaald percentage van de kost niet overschrijden...).
U neemt best contact op met uw stads- of gemeentebestuur.

Voor meer info kan u ook terecht bij de afdeling Bos en Groen van de Vlaamse Gemeenschap (dhr. Dirk Demeyere tel. 02.553.81.13 E-mail dirk.demeyere@lin.vlaanderen.be) alsook bij organisaties zoals VIBE (www.vibe.be of Bond Beter Leefmilieu (www.bondbeterleefmilieu.be)

weemaestuinen bvba | brandstraat 79 | 9100 Sint-Niklaas | Tel: 03/296 04 16 | E-mail: info@weemaestuinen.be | © CtrlZ 2021