Groendaken


In een afnemende natuur en buitenruimte bieden dakbegroeiing, sierlijke daktuinen en groene dakterassen een natuurlijke compensatie.

Groendaken zijn daken waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten. Het zijn meestal plantensoorten die goed bestand zijn tegen wind, hitte, vorst en uitdroging.
De aanleg van groendaken zorgt voor heel wat voordelen voor het leefmilieu maar ook voor de dakeigenaar en de omwonenden. Groendaken zijn aantrekkelijk en mooi. Ze leveren een positieve bijdrage tot de waterhuishouding, hebben een lucht- en klimaatzuiverend effect en brengen een klimaatverbetering teweeg. Een groendak zorgt voor een langere levensduur van de dakbedekking, is geluids-isolerend en verhoogd de brandveiligheid.

weemaestuinen bvba | brandstraat 79 | 9100 Sint-Niklaas | Tel: 03/296 04 16 | E-mail: info@weemaestuinen.be | © CtrlZ 2023