Rioleringswerken


 

Reeds van bij de start van uw gebouw of parking (bedrijf of particulier) kunnen wij u bijstaan bij de aansluiting op het rioleringsnetwerk door o.a. het steken van wachtbuizen.

Zowel regenwater als afvalwater moet gescheiden afgevoerd worden en naar een bekken, gracht of zuiveringsstation geleid worden, en dit eventueel langs nodige infiltratie- of bufferbekkens. 

Deze bufferbekkens kunnen worden voorzien, alsook inspectieputten, regenwaterputten en septische putten.

weemaestuinen bvba | brandstraat 79 | 9100 Sint-Niklaas | Tel: 03/296 04 16 | E-mail: info@weemaestuinen.be | © CtrlZ 2020