Grondwerken


 

Een grondige start is van essentieel belang voor elke werf. Weemaestuinen bvba zorgt ervoor dat uw bouwterrein klaar is voor elk bouwproject.
 

  • Bouwrijp maken van terreinen, gronden en kavels.
  • Lasergestuurde nivellering: Op hoogte brengen en egaliseren van alle bouwterreinen.
  • Uitgraven van bouwputten, funderingen, zwembaden, vijvers en grachten.
  • Uitgraven, opladen, afvoeren en storten van grond, afval en steenslag.
  • Aanleggen van taluds, bermen en bufferzones
weemaestuinen bvba | brandstraat 79 | 9100 Sint-Niklaas | Tel: 03/296 04 16 | E-mail: info@weemaestuinen.be | © CtrlZ 2021