Bedrijfs- en kantoortuinen


 

Ook hier kan een doordachte aanleg het welbevinden van uw klanten en werknemers positief beinvloeden. Door een steeds beperktere groenruimte, kunnen kantoortuinen, maar ook dakbegroeiing hier een natuurlijke compensatie bieden.

weemaestuinen bvba | brandstraat 79 | 9100 Sint-Niklaas | Tel: 03/296 04 16 | E-mail: info@weemaestuinen.be | © CtrlZ 2020