Wateroverlast beheersen


 

Waterbuffering vertraagt de afvoer van hemelwater. Door verstedelijking, verouderde rioleringstelsels en extreme regenval wordt afvoer een steeds groter probleem.

Bouwplannen moeten daarom tegenwoordig voldoen aan de watertoets. Hierin wordt door gemeentes en waterschappen afgesproken hoe water moet worden opgevangen, gebufferd en afgevoerd. Niet alleen uw dak vormt een prima plek om neerslag op te bufferen. Op een traditioneel groendak kan reeds waterbuffering plaatsvinden, maar ook onder uw oprit, af achterin uw tuin kan je waterbuffering voorzien. In combinatie met een zuiverende filter kan het opgevangen water vervolgens herbruikt worden voor de wasmachine of om toiletten door te spoelen.

Gaat u waterbuffering toepassen, dan helpt u de overheid bij waterbergingsproblemen. Daarom is de overheid bereidt u te belonen met subsidies. 

weemaestuinen bvba | brandstraat 79 | 9100 Sint-Niklaas | Tel: 03/296 04 16 | E-mail: info@weemaestuinen.be | © CtrlZ 2020