Intensieve groendaken


 

Intensieve groendaken zijn het equivalent op daken van wat tuinen op de grond zijn. De begroeiing bestaat meestal voor een groot deel uit grassen met daarnaast ook kruiden, struiken en zelfs volwassen bomen. Naast een begroeiing zijn hier ook dikwijls paden, terrassen en eventueel zelfs een vijver aanwezig. Zowel van uitzicht, gebruik als onderhoud zijn ze dus vergelijkbaar met gewone tuinen. Een dergelijk dak weegt al gauw 300 tot zelfs meer dan 1500 kg/m² en vergt uiteraard een aangepaste, dure, dragende constructie. De term tuindak is als synoniem te beschouwen voor intensieve groendaken.

Eenvoudige intensieve groendaken zijn te vergelijken met kruidenrijke graslanden. Dit type wordt dikwijls niet als een apart groendaktype beschouwd maar als een overgang tussen intensieve en extensieve groendaken.
Dit weerspiegelt zich onder andere in het gewicht, ongeveer tussen 200 en 300 kg/m², en het onderhoud. De term grasdak is als synoniem te beschouwen voor een eenvoudig intensief groendak.

weemaestuinen bvba | brandstraat 79 | 9100 Sint-Niklaas | Tel: 03/296 04 16 | E-mail: info@weemaestuinen.be | © CtrlZ 2021