Extensieve groendaken


 

Bij extensieve groendaken of vegetatiedaken is de begroeiing voornamelijk beperkt tot mossen, vetplanten en kruiden. Dit is meer te vergelijken met begroeiingen van rotsen. Ze vergen geen of weinig onderhoud omdat de begroeiing die er op groeit beperkt is tot mossen, vetplanten en kruiden. Deze daken vergen weinig onderhoud. De belasting van deze daken is geringer, het gewicht gaat van 20 tot 200 kg/m2 waardoor ze meestal geen aangepaste dakconstructie vergen en ook kunnen aangelegd worden bij bestaande gebouwen. In dit geval zijn ze niet begaanbaar, enkel voor eventueel nazicht en een klein jaarlijks onderhoud. Naar gelang het aandeel van de verschillende plantensoorten worden sedum, mos- en kruidendaken onderscheiden als verdere onderverdeling van deze extensieve groendaken.

Alle voordelen van een groendak op een rijtje
 • waterbeheersing
 • langere levensduur van de dakbedekking
 • thermische isolatie van het dak
 • geluidsisolatie
 • brandveiligheid
 • klimaatsverbetering
 • lucht- en waterzuivering
 • habitatontwikkeling
 • visuele voordelen
 • nieuwe gebruiksruimte
 • milieuvriendelijk imago
 • financieel voordeel
weemaestuinen bvba | brandstraat 79 | 9100 Sint-Niklaas | Tel: 03/296 04 16 | E-mail: info@weemaestuinen.be | © CtrlZ 2021